Op deze website vindt u algemene informatie en hulpmiddelen voor overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invoeren in hun organisatie. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De planning is gericht op inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020. 

Informatie voor werkgevers

De meeste koepels, sectoren en werkgeversorganisaties zorgen voor sectorspecifieke informatievoorziening en hulpmiddelen. Ga dus eerst bij hen na wat er door hen al wordt opgepakt. Op de contactpagina vindt u hun contactgegevens.

Op deze website vindt u algemene informatie over wie er onder de wet gaan vallen, wat er gaat veranderen (en wat niet) en meer achtergrondinformatie over het traject van de invoerings- en aanpassingswetgeving. U vindt hier ook praktische hulp voor de implementatie van de wet in uw organisatie.

De site is zo zorgvuldig mogelijk bij het verstrekken van correcte informatie. Toch kan het zo zijn dat de informatie niet in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De geldende wetten en regelingen zijn te allen tijde bepalend.

Onderwijssectoren

Voor de onderwijssectoren gaat de informatie op deze website niet in zijn geheel op omdat de uitgangspositie anders is dan voor de overige overheidssectoren. Lees verder op de pagina Voor wie geldt de Wnra? of neem contact op met uw werkgeversorganisatie.