Website voor werkgevers

Bent u geen werkgever, maar medewerker bij een overheidsorganisatie? Uw werkgever informeert u tijdig over de gevolgen van de Wnra.

Op deze website vindt u algemene informatie en hulpmiddelen voor overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invoeren in hun organisatie. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De inwerkingtreding van de Wnra is voorzien op 1 januari 2020.