Afstemmen met ondernemingsraad

De OR draagt bij aan een goed functionerende organisatie door te controleren of wetten en regels nageleefd worden. De OR adviseert de organisatie hier doorlopend over. Stem de voorbereiding en de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) daarom tijdig af met uw OR.

Om de voorbereiding en de implementatie van de Wnra zorgvuldig te regelen binnen uw organisatie, is het van belang zijn om de stappen die u maakt af te stemmen met de OR. De OR heeft namelijk de taak om toe te zien op een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden (op grond van artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)).

Meer weten?

Uw eigen werkgeversorganisatie kan u precies vertellen wat er van u als werkgever verwacht wordt in de voorbereidingen. Dit wordt nu voorbereid vanuit de werkgeversorganisaties en vervolgens afgestemd met de werkgevers. Heeft u vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.