Afstemmen met ondernemingsraad

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

De OR draagt bij aan een goed functionerende organisatie door te controleren of wetten en regels nageleefd worden. De OR adviseert de organisatie hier doorlopend over. Stem de voorbereiding en de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) daarom tijdig af met uw OR.

Om de voorbereiding en de implementatie van de Wnra zorgvuldig te regelen binnen uw organisatie, is het van belang om de stappen die u maakt af te stemmen met de OR. De OR ziet namelijk toe op een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden (op grond van artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Meer weten?

Uw eigen werkgeversorganisatie kan u precies vertellen wat er van u als werkgever verwacht wordt in de voorbereidingen. Heeft u vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.

Download handige documenten, sjablonen en teksten over de samenwerking met de ondernemingsraad, of laat u inspireren door verhalen uit de praktijk.