Cao afsluiten

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Cao’s zijn in de plaats gekomen van de huidige rechtspositieregelingen. Het vergt veel voorbereiding van overheidswerkgeversverenigingen en individuele werkgevers om een cao af te kunnen sluiten. De werkgeversorganisaties zijn nu bezig met de onderhandelingen en definitief maken van de cao's.

Voordat een cao kan worden afgesloten, zijn verschillende acties nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opties als het oprichten van een werkgeversvereniging, het aanpassen van statuten (aan de wettelijke eisen voor het kunnen afsluiten van een cao (in de zin van de Wet op de cao) door een vereniging van werkgevers) en inhoudelijke vraagstukken zoals de verschillen tussen huidige rechtspositieregelingen en het Burgerlijk Wetboek in kaart brengen.

Tot 1 januari 2020 blijven de rechtspositieregelingen (zoals ARAR, CAR-UWO, et cetera) gelden. Als er op de ingangsdatum van de Wnra nog geen cao is gesloten, dan voorziet de Wnra in overgangsrecht. In dat geval blijven de bestaande rechtspositieregelingen van kracht alsof het een cao zou zijn.

Op de pagina Cao en overleg vakbonden leest u meer over de totstandkoming van cao’s en wat er verandert voor overheidswerkgevers.

Q en A’s over de vereisten voor cao’s naar aanleiding van de Wnra

De Q en A’s over de vereisten voor cao’s naar aanleiding van de Wnra van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn te gebruiken als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten. Het document geeft beknopte overzichten die zo zorgvuldig mogelijk zijn samengesteld op basis van de huidige tekst van de geldende arbeidsvoorwaardenwetgeving (stand van zaken december 2018).

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden

Download handige documenten, sjablonen en teksten over het afsluiten van cao's of laat u inspireren door verhalen uit de praktijk.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien waar u terecht kunt met uw vraag.