Cao afsluiten

Cao’s komen in de plaats van de huidige rechtspositieregelingen. De overheidswerkgeversverenigingen en individuele werkgevers moeten de nodige voorbereidingen treffen voordat de eerste cao’s afgesloten kunnen worden. De werkgeversorganisaties zijn nu bezig met de voorbereidingen en stemmen dit vervolgens met u af als werkgever.

Er moet veel voorbereidend werk worden verricht voordat een cao gesloten kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opties als het oprichten van een werkgeversvereniging, het aanpassen van statuten (aan de wettelijke eisen voor het kunnen afsluiten van een cao in de zin van de Wet op de cao door een vereniging van werkgevers) en inhoudelijke vraagstukken zoals het in kaart brengen van verschillen tussen huidige rechtspositieregelingen en het Burgerlijk Wetboek.

Totdat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt blijven de rechtspositieregelingen (zoals ARAR, CAR-UWO, et cetera) gelden. Als er op de ingangsdatum van de Wnra nog geen cao is gesloten, dan voorziet de Wnra in overgangsrecht. In dat geval blijven de bestaande rechtspositieregelingen van kracht alsof het een cao zou zijn.

Op de pagina Cao en overleg vakbonden leest u meer over de totstandkoming van cao’s en wat er verandert voor overheidswerkgevers.

Meer weten?

Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien waar u terecht kunt met uw vraag.