Checklist bij het afsluiten van een cao

Als de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt, is het civiele arbeidsrecht van toepassing op de rechtspositie van ambtenaren. Aanstellingen worden omgezet naar arbeidsovereenkomsten en cao’s komen in de plaats van de huidige rechtspositieregelingen. Deze pagina kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het afsluiten van een cao.

Let wel: deze pagina geeft algemene aandachtspunten bij het afsluiten van een cao, maar is geen allesomvattende checklist. Per overheidssector en per overheidswerkgever kunnen ook specifieke aandachtspunten een rol spelen, naast de algemene punten in deze checklist.

Checklist bij het afsluiten van een caoWilt u een cao voor uw hele sector (een bedrijfstakcao) of wilt u een cao afsluiten voor uw eigen organisatie (ondernemingscao)? Kies hieronder wat voor u van toepassing is:

Jurisprudentie

  • ECLI:NL:HR:2012:BU9889: Vector-arrest (uitleg hoofdzakelijkheidscriterium in werkingssfeerbepaling, over het redelijkerwijs toerekenen van ondersteunende activiteiten aan de hoofdactiviteit).
  • ECLI:NL:HR:2014:215: Adimec-arrest (uitleg hoofdzakelijkheidscriterium; kern en zwaartepunt van de activiteiten).
  • ECLI:NL:HR:2016:2171: Van Oers-arrest (betekenis begrip ‘onderneming’ in werkingssfeerbepaling).