Checklist bij het afsluiten van een cao

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Vanaf 1 januari 2020 is het civiele arbeidsrecht van toepassing op de rechtspositie van ambtenaren. Aanstellingen zijn omgezet naar arbeidsovereenkomsten en cao’s kwamen in de plaats van de oude rechtspositieregelingen. Deze pagina kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het afsluiten van een cao.

Let wel: deze pagina geeft algemene aandachtspunten bij het afsluiten van een cao, maar is geen allesomvattende checklist. Per overheidssector en per overheidswerkgever kunnen ook specifieke aandachtspunten een rol spelen, naast de algemene punten in deze checklist.

Checklist bij het afsluiten van een caoWilt u een cao voor uw hele sector (een bedrijfstakcao) of wilt u een cao afsluiten voor uw eigen organisatie (ondernemingscao)? Kies hieronder wat voor u van toepassing is:

Jurisprudentie

  • ECLI:NL:HR:2012:BU9889: Vector-arrest (uitleg hoofdzakelijkheidscriterium in werkingssfeerbepaling, over het redelijkerwijs toerekenen van ondersteunende activiteiten aan de hoofdactiviteit).
  • ECLI:NL:HR:2014:215: Adimec-arrest (uitleg hoofdzakelijkheidscriterium; kern en zwaartepunt van de activiteiten).
  • ECLI:NL:HR:2016:2171: Van Oers-arrest (betekenis begrip ‘onderneming’ in werkingssfeerbepaling).