Communicatierollen

​De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Verschillende partijen communiceren over de Wnra. Hier leest u wie welke rol heeft.

Werkgevers: implementatie en communicatie in uw eigen organisatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de communicatie in uw eigen organisatie. Elke organisatie heeft immers een eigen huisstijl, kent zijn eigen vertrouwde communicatiekanalen en hanteert een eigen taal en terminologie. Daarnaast wilt u misschien ook specifieke en concrete informatie toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan details over bijeenkomsten, een intern loket waar men meer informatie kan opvragen of de ingangsdatum en inhoud van een cao. ​Op de communicatie-pagina onder In de Praktijk vindt u bouwstenen die uw communicatieadviseurs kunnen gebruiken voor hun eigen middelenmix. Daarnaast is er een pagina met praktijkvoorbeelden van andere werkgevers, ter inspiratie:

Let op: zorg ervoor dat in alle (bestaande) P&O-communicatie vanaf 1 januari 2020 de juiste terminologie en regelgeving rond het privaatrecht wordt gehanteerd. Denk aan intranetten, brochures, apps en animaties met personeelsgerelateerde informatie.

Koepels en sectoren: specifieke hulp en informatie

De meeste sectoren en werkgeversorganisaties richten ook sectorspecifieke sites in en maken eigen communicatiemiddelen. Informeer bij uw sector/werkgeversorganisatie of dit zo is. Hier vindt u de contactgegevens.

BZK: informatievoorziening aan sectoren en werkgevers

Het ministerie van BZK houdt koepels, sectoren en werkgevers op de hoogte van ontwikkelingen en geeft uitleg over de invoering van het private arbeidsrecht en wat daarbij komt kijken.

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden

Download handige documenten, sjablonen en teksten voor (interne) communicatie of laat u inspireren door verhalen uit de praktijk.