Communicatierollen

​Verschillende partijen communiceren over de Wnra. Hier vindt u uit wie welke rol heeft

Werkgevers: implementatie en communicatie in uw eigen organisatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de communicatie in uw eigen organisatie. Elke organisatie heeft immers een eigen huisstijl, kent zijn eigen vertrouwde communicatiekanalen en hanteert een eigen taal en terminologie. Daarnaast wilt u misschien ook specifieke en concrete informatie toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan details over bijeenkomsten, een intern loket waar men meer informatie kan opvragen of de ingangsdatum en inhoud van een cao. ​Op deze website vindt u wel bouwstenen, die uw communicatieadviseurs kunnen gebruiken voor hun eigen middelenmix. Daarnaast is er een pagina met praktijkvoorbeelden van andere werkgevers, ter inspiratie. Ga direct naar:

Let op: u zult er ook zorg voor moeten dragen dat in alle (bestaande) P&O-communicatie de juiste terminologie en regelgeving rond het privaatrecht wordt gehanteerd als de Wnra in werking treedt. Denk aan intranetten, brochures, apps en animaties met personeelsgerelateerde informatie.

Koepels en sectoren: specifieke hulp en informatie

De meeste sectoren en werkgeversorganisaties richten ook sectorspecifieke sites in en maken eigen communicatiemiddelen. Informeer bij uw sector/werkgeversorganisatie of dit zo is. Hier vindt u de contactgegevens.

BZK: informatievoorziening aan sectoren en werkgevers

Het ministerie van BZK houdt koepels, sectoren en werkgevers op de hoogte van ontwikkelingen en geeft uitleg over de invoering van het private arbeidsrecht en wat daarbij komt kijken.