Enquête: informatievoorziening rond de Wnra (najaar 2018)

Is uw organisatie in 2020 klaar voor de Wnra? Laat ons weten met welke informatie we u kunnen helpen bij de voorbereidingen. Deze enquête is anoniem.

Enquête: informatievoorziening

In welke sector of organisatie bent u werkzaam? *

Weet u het niet zeker? Controleer met deze tool in welke sector of organisatie u werkt. https://www.wnra.nl/voor-wie-geldt-de-wnra/wie-valt-er-onder-de-wnra

Wat is uw functie? *

Vink aan wat van toepassing is. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

In welke fase van implementatie van de Wnra bevindt u(w organisatie) zich? *

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Ik zoek op www.wnra.nl naar:

*Verplichte velden

1. informatie over wat de Wnra inhoudt. *
2. informatie over wat ik als werkgever in mijn organisatie moet aanpassen. *
3. informatie over wat dit betekent voor mijn werknemers. *
4. informatie over wat dit betekent voor mij als ambtenaar/ medewerker. *
5. praktische hulpmiddelen om de Wnra te implementeren. *

5 = helemaal mee oneens; 1 = helemaal mee eens

Ik heb de informatie die ik zocht op www.wnra.nl gevonden

*Verplichte velden

Ik heb de informatie die ik zocht op www.wnra.nl gevonden *

5 = helemaal mee oneens; 1 = helemaal mee eens

Over welk onderdeel van de implementatie wilt u meer weten? *
Mogen we u nog een paar aanvullende vragen stellen om onze dienstverlening te verbeteren? *

Indien ja, laat dan hieronder uw e-mailadres achter:

Mijn contactgegevens mogen (eenmalig) worden gebruikt voor vervolgonderzoek voor www.wnra.nl *