ICT, personeelsinformatie en -systemen

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

De overgang naar het private arbeidsrecht heeft gevolgen voor uw administratieve processen en ICT-systemen. Waar moet u aan denken om deze aan te passen aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Uw eigen werkgeversorganisatie kan u vertellen wat er van u als werkgever verwacht wordt in de voorbereidingen.

Het is belangrijk om na te gaan welke administratieve processen en ICT-systemen aangepast moeten worden aan de overgang naar het private arbeidsrecht. Het kan zijn dat u uw personeels- en salarissystemen aan moet passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende processen:

  • In de huidige administratieve processen en systemen zullen bestuursrechtelijke begrippen en procedures (zoals ‘bezwaar’ en ‘beroep’) ingebouwd zijn. Deze moeten worden vervangen door de begrippen en procedures uit het civiele recht.
  • Zodra de Wnra van kracht is, sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst af met nieuwe werknemers. Dat vraagt om aanpassingen in ICT-systemen, zoals het toevoegen van extra signaleringen. Bijvoorbeeld een signalering voor het ondertekend retourneren van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Ook zitten er in uw ICT-systeem mogelijk verwijzingen naar rechtspositieregelingen die straks vervallen zijn. Lees meer over de impact op de personeels- en salarisadministratie in het artikel Overheden helpen elkaar op weg.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.