Inventariseren van eigen regelgeving

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

De ingangsdatum van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt steeds dichterbij. U bent, net als andere overheidswerkgevers, vast al begonnen met het in kaart brengen van de regelgeving van uw eigen organisatie, als voorbereiding op de overgang naar het civiele arbeidsrecht. Moet u nog beginnen, dan vindt u er op deze pagina meer over. Waar moet u aan denken bij het inventariseren van uw eigen regelgeving?

Het is overheidswerkgevers aan te raden om de eigen (of lokale) regelgeving ruim voor 1 januari 2020 te bekijken. Welke regelingen zijn binnen de eigen organisatie van toepassing en liggen niet sectoraal vast? En moeten en mogen deze naast de sectorale cao blijven bestaan, of niet? Dat betekent ook dat alle rechtspositieregelingen bekeken moeten worden. Alle Algemeen verbindende voorschriften (AVV’s) die zijn gebaseerd op de oude Ambtenarenwet uit 1929 vervallen vanaf het moment dat de Wnra in werking treedt.

Van regelingen naar een personeelshandboek

Naast arbeidsvoorwaarden bevatten AVV’s van individuele werkgevers vaak ook regels en richtlijnen over de toepassing daarvan. Deze regels en richtlijnen behoren tot het HR- of P&O-beleid van de organisatie, zoals het verzuimbeleid, regels rond het opnemen van verlof et cetera. Deze beleidsmatige onderdelen van AVV’s hoeven niet altijd te vervallen, en kunnen bijvoorbeeld worden ondergebracht in een personeelshandboek of personeelsgids. Hoewel pas echt bepaald kan worden wat vervalt of wat moet blijven als er een uitonderhandelde cao is, kunnen overheidswerkgevers in elk geval een eerste screening maken van de huidige regelgeving.  

In de loop van 2019 is ook steeds meer bekend over de cao-teksten die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Zie voor gemeenten bijvoorbeeld dit bericht van VNG . Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) is in verband met de invoering van de Wnra een handreiking voor het overzetten van lokale regelingen gemaakt in een personeelshandboek. Lees meer in dit nieuwsbericht of download het handboek hier  .

Vergeet ook niet om te controleren of u uw mandaat- en volmachtbesluiten moet aanpassen aan de Wnra.

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden

Download handige documenten, sjablonen en teksten over inventariesaties van de eigen regelgeving, of laat u inspireren door verhalen uit de praktijk.

Meer weten?

Uw eigen werkgeversorganisatie kan u vertellen wat er van u als werkgever verwacht wordt in de voorbereidingen. Dit wordt nu voorbereid vanuit de werkgeversorganisaties en vervolgens afgestemd met de werkgevers. Heeft u vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.