Praktijkvoorbeelden

​Op deze pagina vindt u voorbeelden van plannen, modellen en communicatiemiddelen van andere werkgevers. Deze kunt u ter inspiratie gebruiken, of – als zij daarmee instemmen – in aangepaste vorm hergebruiken bij de implementatie in uw eigen organisatie. Stemt u dit wel altijd af met de betreffende werkgever.

Sector Rijk

De volgende materialen zijn door de sector Rijk beschikbaar gesteld:

Sector Waterschappen

De volgende materialen zijn door de sector Waterschappen beschikbaar gesteld:

Sector Gemeenten

De volgende materialen zijn door de sector Gemeenten beschikbaar gesteld:

  • Draaiboek implementatie Wnra
  • Tijdlijn Wnra

De documenten kunt u downloaden vanaf de website van de VNG.