Wat doet uw werkgeversorganisatie?

De tekst op deze pagina dateert van voor 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).

Uw eigen werkgeversorganisatie informeert u over de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de stappen die hierin gezet worden en een aantal thema’s die gezamenlijk opgepakt worden zoals voorlichting en opleiding. Ook biedt uw werkgeversorganisatie handreikingen en modellen. Wat kunt u verwachten?

De werkgeversorganisaties bereiden de implementatie van de Wnra voor en stemmen met werkgevers af wat er precies van hen verwacht wordt. Werkgeversorganisaties zoals VNG, IPO en UvW onderhandelen bijvoorbeeld over de cao, en voor de sector Rijk is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Werkgevers moeten ook zelf aan de slag. Op deze pagina leest u wat uw eigen werkgeversorganisatie doet in voorbereiding op de Wnra. Heeft u vragen of opmerkingen? Bekijk de contactpagina om te zien bij wie u terecht kunt.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG heeft de behoefte aan ondersteuning bij haar leden geïnventariseerd en maakte in het vierde kwartaal van 2017 bekend welke stappen gemeentelijke werkgevers moeten zetten voor de normalisering en welke ondersteuning de VNG daarin geeft. Hiernaast maakt de VNG afspraken met haar leden en met de vakbonden over de inrichting van het overlegstelsel na 1 januari 2020. Meer informatie vindt u op de website van de VNG.

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO heeft een eigen projectorganisatie ter ondersteuning van de implementatie bij de provincies. Elke provincie neemt deel in de projectorganisatie. Meer informatie kunt u vinden op de website van IPO onder werkgeverszaken onderdeel Normalisatie rechtspositie ambtenaren.

De Vereniging werken voor waterschappen

In de sector waterschappen worden P&O-hulpmiddelen ontwikkeld in opdracht van de regiegroep. Meer informatie en bijvoorbeeld een toolkit om op 1 januari 2020 van aanstelling naar arbeidsovereenkomst over te gaan, vindt u op de website van de Vwvw (www.vwvw.nl)

Rijk

In de sector Rijk zorgt de Directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van BZK  samen met het Expertisecentrum Personeel & Organisatie en P-Direkt voor de implementatie. Hierbij wordt via het Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden nauw samengewerkt met de departementen. Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie van het Expertisecentrum Personeel & Organisatie zorgt ervoor dat medewerkers P&O en leidinggevenden worden geïnformeerd. P-Direkt zorgt ervoor dat de medewerkers binnen de sector Rijk worden geïnformeerd.

Onderwijs

PO-raad

Primair Onderwijs: de sectororganisatie voor het primair onderwijs biedt informatie over de Wnra voor het PO.

VO-raad

Voortgezet Onderwijs: de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs biedt informatie over de Wnra voor het VO.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

De NFU heeft in samenwerking met de UMC’s een eigen projectorganisatie voor de implementatie van de Wnra binnen de UMC’s. De regie komt te liggen bij de projectleider. Bekijk de website van het NFU voor meer informatie

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Voor onderzoeksinstellingen wordt de invoering van de Wnra in WVOI-verband opgepakt.

Vereniging van samenwerkende Universiteiten (VSNU)

Het project wordt centraal belegd, en van daaruit worden afspraken met de 14 werkgevers in de sector gemaakt over wat zij zelf oppakken. Meer informatie vindt u op de website van de VSNU.

Niet gevonden wat u zocht?

Staat uw werkgeversorganisatie hier niet tussen? Of bent u niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie? We helpen u graag verder via postbuswnra@minbzk.nl.