24 april Informatiebijeenkomst voor zbo's: van rechtspositieregeling naar private cao

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Buitenhof 47, Den Haag

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaan overheidswerkgevers met een rechtspositieregeling over op een privaatrechtelijke cao. We nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is informerend en faciliterend voor zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) voor wie de ARAR nu van toepassing is. Voor hen gaat straks de Rijks-cao gelden. Tijdens de bijeenkomst licht de werkgever Rijk toe hoe zij de overstap - een technische omzetting - van ARAR naar de Rijks-cao - aanpakken en kunt u met hen in gesprek. Ook andere zbo’s zijn welkom om zich door het praktijkvoorbeeld van het Rijk te laten inspireren.

Op het programma staat:

13:30 uur Inloop
13:45 uur Opening door gastheer J&V - Martijn Tummers
14:00 uur

Interactieve presentatie

  • Vragen inventariseren
  • Toelichting: de Wnra en de overstap naar een privaatrechtelijke cao
  • Toelichting op de tafelrondes: werkgever Rijk, BZK/IWN (bovensectorale coördinatie) en een tweede praktijkvoorbeeld
14:45 uur Pauze
15:00 uur Tafelronde 1
15:30 uur Wisselen
15:40 uur Tafelronde 2
16:10 uur Wisselen
16:20 uur Tafelronde 3
16:50 uur Plenair terugkoppelen, resterende vragen inventariseren
17:00 uur Afsluiting met borrel

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meldt u zich op tijd aan via postbus.wnra@minbzk.nl

Volgende bijeenkomsten

Later dit jaar volgen nog bijeenkomsten waarin we ingaan op:

  • Het aanpassen van Personele Informatiesystemen
  • De overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst (inclusief beëindigen van de overeenkomst/ontslag)