14 juni Bijeenkomst voor zbo's: aanpassing van P-systemen aan de Wnra

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Buitenhof 47 in Den Haag

Om voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Wnra moeten overheidswerkgevers hun personeelssystemen aanpassen aan het private arbeidsrecht en een nieuwe cao. We nodigen u als zbo graag uit voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is informerend en faciliterend voor zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) die aangesloten zijn op de systemen van P-Direkt. Tijdens de bijeenkomst licht Wauter Vis, projectleider bij de personele dienstverlener P-Direkt, sector Rijk, toe hoe hij de overstap naar het private arbeidsrecht en een nieuwe cao organiseert. Ook andere zbo’s zijn vanzelfsprekend welkom om zich door het praktijkvoorbeeld van het Rijk te laten inspireren. Lees alvast meer over de aanpak van P-Direkt.

Op het programma staat:

13:30 uur Inloop
13:45 uur Opening door gastheer Jasper Vermeer (VWS)
14:00 uur

 Interactieve presentatie

  • vragen inventariseren
  • toelichting: hoe pakt het Rijk de aanpassing van haar P-systeem aan?
  •  toelichting op de tafelrondes: werkgever Rijk/P-Direkt, BZK/IWN (bovensectorale coördinatie) en een tweede praktijkvoorbeeld
14:45 uur Pauze
15:00 uur Tafelronde 1
15:30 uur Wisselen
15:40 uur Tafelronde 2
16:10 uur Wisselen
16:20 uur Tafelronde 3
16:50 uur Plenair terugkoppelen, resterende vragen inventariseren
17:00 uur Afsluiting met borrel

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meldt u zich op tijd aan via postbuswnra@minbzk.nl

Volgende bijeenkomst

Later dit jaar volgt nog een bijeenkomst waarin we ingaan op de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst (inclusief beëindigen van de overeenkomst/ontslag).