09 mei Bijeenkomst voor nieuwe overheidswerkgevers

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Jaarbeurs MeetUp | Jaarbeursplein 6A | 3521AL Utrecht

Wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking treedt, komen er nieuwe overheidswerkgevers bij. Wat gaat er voor uw organisatie veranderen? Deze bijeenkomst is speciaal voor nieuwe overheidswerkgevers en gaat hierop in.

Ambtenaar legt de ambtseed af

Wie zijn nieuwe overheidswerkgevers?

Dat kunnen allerlei partijen zijn, o.a. de volgende organisaties: UWV, DNB, AFM, CBR, SVB, SER, COA, NIWO, de Raad voor Accreditatie, Raad voor Rechtsbijstand, Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, Nederlandse orde van advocaten, Orde van Octrooigemachtigden etc. Lees hier meer over op de pagina Nieuwe overheidswerkgevers.

Voor wie is deze bijeenkomst?

Behoort u tot een van de nieuwe overheidswerkgevers, dan kunt u deze bijeenkomst gebruiken om uw organisatie voor te bereiden op de
inwerkingtreding van de Wnra. Tijdens de bijeenkomst geven we een toelichting op de Wnra en gaan we in op de veranderingen op integriteitsgebied. De bijeenkomst is met name interessant voor:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen die reeds werken  met arbeidsovereenkomsten;
  • openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
  • privaatrechtelijke rechtspersonen met als kernactiviteit het uitoefenen van openbaar gezag.

Programma en aanmelden

  • Algemene inleiding Wnra
  • Stand van zaken wetgeving
  • Integriteit: Ambtenarenwet 2017, eed en belofte, gedragscode, en meer
  • Vragen / discussie aan tafels
  • Afsluiting en borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via postbuswnra@minbzk.nl. Heeft u nu al vragen over de gevolgen van de Wnra voor uw organisatie? Geef deze bij uw aanmelding aan ons door!