21 oktober Netwerkbijeenkomst P&S-systemen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR te Utrecht

Tijdens deze bijeenkomst kunnen overheidswerkgevers met elkaar kennis en informatie uitwisselen over aanpassingen op personeels- en salarissystemen in verband met de inwerkingtreding van de Wnra op 1-1-2020. Waar moet u op letten, welke keuzes zijn er mogelijk en hoe verwerk je die keuzes?

Doel

We vinden het belangrijk dat kennis wordt gedeeld, dat overheids- en onderwijswerkgevers elkaar ontmoeten en leren kennen en dat voorbeelden worden gedeeld die helpen bij de aanpassingen van personeels- en salarissystemen in verband met de Wnra.

Programma

De gemeente Amsterdam en Shared Service ONS delen tijdens deze bijeenkomst hun aanpak. Na de centrale presentaties vinden er rondetafelgesprekken plaats, zodat onderling kan worden genetwerkt en informatie uitgewisseld kan worden.

Het definitieve programma volgt nog. Mocht u ook een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan de bijeenkomst, dan kunt u dat doorgeven bij uw aanmelding.

Voor wie?

Doelgroep is de overheids- en onderwijswerkgevers die de transitie maken van het publieke arbeidsrecht naar het private arbeidsrecht die niet onder de sector Rijk vallen.

Om ervoor te zorgen dat de kennis- en informatieuitwisseling optimaal kan plaatsvinden, willen we het aantal deelnemers op maximaal 50 houden. Voor deze bijeenkomst worden geen commerciƫle partijen uitgenodigd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar postbuswnra@minbzk.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en functie.