Geldt de Wnra voor wapendragenden?

Op deze website vindt u informatie over voor wie de Wnra geldt. Zo is te lezen dat politie- en defensiepersoneel is uitgezonderd van de Wnra, om diverse, soms praktische redenen. Het feit dat deze twee groepen wapens dragen, is niet de reden dat ze zijn uitgezonderd. Voor ander wapendragend overheidspersoneel is de Wnra dus wel van toepassing.

Waarom zijn militaire ambtenaren en burgerlijk defensiepersoneel uitgezonderd?

Militairen zijn uitgezonderd vanwege hun specifieke taak en de vergaande beperkingen die aan hen kunnen worden opgelegd in verband met hun inzetbaarheid. Militairen moeten voldoen aan zware eisen die niet gelden voor ‘gewone’ werknemers. Daarom beschikken zij niet over dezelfde rechten als gewone burgers: militairen mogen bijvoorbeeld niet staken wanneer dat de inzet van de krijgsmacht zou verstoren of belemmeren.

Er is besloten om álle defensieambtenaren (zowel militair als burgerlijk defensiepersoneel) uit te zonderen, om te voorkomen dat er twee verschillende rechtsposities binnen één organisatie zouden gelden.

Beeld: Evert-Jan Daniels

Waarom zijn politieambtenaren uitgezonderd?

Politieambtenaren zijn ook allemaal uitgezonderd omdat een meerderheid in de Tweede Kamer dat wilde. Daarover had de Tweede Kamer in 2011 bij de behandeling van de nieuwe Politiewet al een motie aangenomen. Uit praktische overwegingen is ook het ondersteunende politiepersoneel uitgezonderd van de Wnra.

Andere wapendragenden vallen wel onder de Wnra

Buiten politie en defensie zijn er ook andere wapendragenden, bijvoorbeeld bij de douane en bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. De huidige bevoegdheid om een wapen te dragen en te gebruiken is apart van de arbeidsrelatie geregeld en staat daar geheel los van. De bevoegdheid om een wapen te dragen blijft en de regels over het gebruik ervan blijven hetzelfde.

Internetconsultatie

De vraag over de rechtspositie van wapendragenden kwam voort uit de internetconsultatie. Houd deze website in de gaten voor meer terugkoppelingen uit deze consultatie, of abonneer u op de nieuwsbrief.