Privaatrechtelijke zbo’s: overheidswerkgever of geen overheidswerkgever?

Voor privaatrechtelijke zbo’s kan het lastig zijn om te bepalen of zij overheidswerkgever zijn. Wie precies overheidswerkgever is - in de zin van artikel 2, onderdeel i, Ambtenarenwet 2017-, wordt verder toegelicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de aanpassingswetgeving. U vindt de documenten onderaan deze pagina. De criteria zijn in onderstaand stappenschema weergegeven. Zo kunt u gemakkelijker zien of u overheidswerkgever bent, of niet.

In het schema wordt verwezen naar de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s) artikel 37, artikel 38 en artikelen 26 t/m 35.

Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn overheidswerkgever als het een centrale overheid betreft, de kaderwet zbo's van toepassing is en of artikel 37, of artikel 36 tot en met 35 en artikel 38 van toepassing is.