Privaatrechtelijke zbo’s: overheidswerkgever of geen overheidswerkgever?

Voor privaatrechtelijke zbo’s kan het lastig zijn om te bepalen of zij overheidswerkgever zijn. Wie precies overheidswerkgever is - in de zin van artikel 2, onderdeel i, Ambtenarenwet 2017-, wordt verder toegelicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de aanpassingswetgeving. U vindt de documenten onderaan deze pagina. De criteria zijn in onderstaand stappenschema weergegeven. Zo kunt u gemakkelijker zien of u overheidswerkgever bent, of niet.

In het onderstaande schema wordt verwezen naar de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s) artikel 37, artikel 38 en artikelen 26 t/m 35.

In deze beslisboon kunt u zien wanneer een privaatrectelijke rechtspersoon wel of geen overheidswerkgever is. Dit staat in bovenstaande tekst ook uitgelegd, in andere termen.