Onderwijssectoren en de Wnra

Voor de onderwijssectoren gaat de informatie op deze website niet in zijn geheel op omdat de uitgangspositie anders is dan voor de overige overheidssectoren. Bent u werkgever in het openbaar onderwijs en op zoek naar informatie? U kunt meer informatie vinden op de pagina Verandering rechtspositie medewerkers in het openbaar onderwijs op Rijksoverheid.nl.

De webpagina bevat informatie over de verandering van de rechtspositie van uw medewerkers. U vindt hier onder meer informatie over wat er voor wie verandert en wat niet, en wat de gevolgen zijn van de nieuwe rechtspositie.

Onderwijsinspecteur Arnold Jonk reikt op de Auris Prof. Groen School het Predicaat Excellente School uit
©Onderwijsinspectie