Update: internetconsultatie

De internetconsultatie over de invoerings- en aanpassingswetgeving stond open van 29 januari tot en met 12 maart 2018. De reacties hierop worden benut voor verbetering van het wetsvoorstel en memorie van toelichting.

Reacties op de internetconsultatie

Bent u benieuwd naar de reacties die zijn binnengekomen? 26 reacties zijn openbaar en kunt u lezen op de website van de internetconsultatie. Er zijn ook 14 niet-openbare reacties ingediend. Deze worden wel gebruikt om het wetsvoorstel te verbeteren.

Hoe verloopt het proces verder?

De reacties uit de (internet)consultatie worden verwerkt in de concepten voor het wetsvoorstel en memorie van toelichting. Daarna volgen 3 stappen:

1. Behandeling in de Ministerraad

Het conceptwetsvoorstel en concept-memorie van toelichting worden eerst bekeken door de Ministerraad. De Ministerraad beoordeelt of hij kan instemmen met het voorleggen van het wetsvoorstel voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

2. Advies van de Raad van State

Na akkoord van de Ministerraad zal het aangepaste conceptwetsvoorstel naar verwachting aan het begin van de zomer 2018 voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State gaan. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zal de regering een reactie geven op zowel de consultatiereacties die via de internetconsultatie zijn ingediend als op de formele consultatiereacties.

3. Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer en openbaar

Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dan worden het wetsvoorstel en de memorie van toelichting als Kamerstukken gepubliceerd en daarmee openbaar. Ook wordt dan het resultaat van de internetconsultatie op hoofdlijnen op de website van de internetconsultatie vermeld.