Update: internetconsultatie

De internetconsultatie over de invoerings- en aanpassingswetgeving stond open van 29 januari tot en met 12 maart 2018. De reacties hierop worden benut voor verbetering van het wetsvoorstel en memorie van toelichting.

Reacties op de internetconsultatie

Bent u benieuwd naar de reacties die zijn binnengekomen? 26 reacties zijn openbaar en kunt u lezen op de website van de internetconsultatie. Er zijn ook 14 niet-openbare reacties ingediend. Deze worden wel gebruikt om het wetsvoorstel te verbeteren.

Hoe verloopt het proces verder?

De reacties uit de (internet)consultatie worden nu verwerkt. Daarna volgen 3 stappen:

1. Kort openbaar verslag

Het conceptwetsvoorstel en concept-memorie van toelichting worden eerst bekeken door de Ministerraad. Kort nadat de Ministerraad het verbeterde wetsvoorstel heeft goedgekeurd, wordt het resultaat van de consultatie op hoofdlijnen op de website van de internetconsultatie vermeld. De andere (concept)stukken zijn dan nog niet openbaar.

2. Advies van de Raad van State

Na akkoord van de Ministerraad zal het aangepaste conceptwetsvoorstel naar verwachting rond het begin van de zomer 2018 voor advies naar de Afdeling advisering van de Raad van State gaan. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zal de regering een reactie geven op zowel de consultatiereacties die via de internetconsultatie zijn ingediend als op de formele consultatiereacties.

3. Stukken naar de Tweede Kamer en openbaar

Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer gaan. Dan worden het wetsvoorstel en de memorie van toelichting als Kamerstukken gepubliceerd en daarmee openbaar.