Verkennende bijeenkomst personeelssystemen

Tijdens een verkennende bijeenkomst personeelssystemen op 3 april hebben het ministerie van BZK en P-Direkt een presentatie gegeven over de invoering van de Wnra en de voorbereidingen die het HR shared service center van het Rijk (P-Direkt) daarvoor treft. Vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, P-Direkt, VNG, IPO, Waterschappen, een aantal individuele werkgevers en salaris- en e-HRM leveranciers waren hierbij aanwezig.

Met elkaar in gesprek

Wat P-Direkt uniek maakt is dat het de gehele personeels-en salarisverwerking voor het Rijk verzorgt, van ‘regel-het-zelf’ Personeelsportaal en salarisuitbetaling tot informatievoorziening aan medewerkers via intranet en callcenter. Vrijwel alle andere overheidsorganisaties werken met commerciële HR-dienstverleners.

Ondanks het feit dat het overal anders is georganiseerd, hebben alle partijen de opgave hun personeelssystemen aan te passen, zodat die aansluiten bij het private arbeidsrecht. Na de presentatie van P-Direkt zijn de deelnemers daarom met elkaar in gesprek gegaan over de impact van de Wnra op de verschillende organisaties. Er leefden bij de deelnemers verschillende vragen en verwachtingen. Duidelijk is dat in dit stadium nog niet op alle vragen een antwoord is en dat er behoefte bestaat aan uitwisseling van informatie en kennis.

Resultaat: een gezamenlijk platform

Daarom is er afgesproken dat de afzonderlijke sectoren en werkgeversorganisaties samen met de betrokken HR-dienstverleners verkennen wat de gevolgen van de Wnra op het personeels- en salarissystemen zijn. En welke (volgtijdelijke) acties daarop moeten plaatsvinden. Na de zomer organiseert BZK een nieuwe (brede) bijeenkomst om de stand van zaken met elkaar te bespreken.

Meer informatie

Heeft u in de tussentijd al vragen of aandachtspunten? Dan kunt u daarvoor bij uw sector of werkgeversorganisatie terecht. U vindt hier hun contactgegevens.

Meer lezen over hoe P-Direkt en de TU Delft het aanpakken? Lees welke ervaringen zij met elkaar uitwisselden en wat de belangrijkste tips waren die uit dit gesprek voortkwamen in het artikel 'Overheden helpen elkaar op weg'.