8 Wnra-highlights van 2018 die u niet mag missen

December is een maand om terug te blikken naar het jaar dat achter ons ligt. We delen 10 berichten, links en downloads rond de Wnra die u dit jaar niet had willen missen.

Beeld: Julie Jablonski (Flickr Creative Commons)

1. Wnra-webpagina en factsheet voor provincies (IPO)

Om provincies te ondersteunen bij de implementatie van de Wnra, biedt het IPO sectorspecifieke infromatie. Dit jaar lanceerden zij daarvoor een speciale webportal mét factsheet. Eind 2018 volgt een handreiking omzetten regelingen naar personeelshandboek. Download de factsheet en meer materialen op ipo.nl.

2. Praktijkvoorbeeld: een onafhankelijk geschillenloket (Rijk)

Met de ingang van de Wnra kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar eigen werkgever. Wel maken sommige werkgevers afspraken met de vakbonden over een voorziening die de bezwarenprocedure vervangt. De sector Rijk richt bijvoorbeeld een onafhankelijk geschillenloket in. Lees meer in het artikel ‘Omgaan met geschillen: hoe doet de sector Rijk dat?’.

3. Draaiboek en tijdlijn implementatie Wnra (VNG)

Hoe pakt u de implementatie van de Wnra als gemeente (of gelieerde organisatie) stap voor stap aan? De VNG ontwikkelde een draaiboek waarin alle essentiële voorbereidingen op de nieuwe wet zijn opgenomen. Het is een basis voor een projectplan en komt uiteindelijk beschikbaar in verschillende versies. Ook maakte de VNG een tijdlijn bij het draaiboek, waarbij alle fases, taken en betrokkenen tot aan de invoering van de Wnra zichtbaar worden. Bekijk en download de bestanden op vng.nl.

4. Wetgevingstraject loopt voor op schema: voorstel voor aanpassingswetgeving ingediend

Voor de zomer van 2018 ontving de Raad van State de wetsvoorstellen die nodig zijn om de Wnra in te voeren. In november bracht deze advies uit om de voorstellen in te dienen bij de Tweede Kamer. Daarbij had de Raad van State geen opmerkingen. Verwacht wordt dat de aanpassingswetgeving vóór het najaar van 2019 wordt gepubliceerd. Lees de hele stand van zaken in het nieuwsbericht ‘Aanpassingswetsvoorstellen Wnra ingediend bij Tweede Kamer’.

5. Wetsvoorstel dat de Wnra regelt voor ambtenaren in het onderwijs (Ministerie van OCW)

De Raad van State heeft ook advies uitgebracht over een apart wetsvoorstel wat specifiek gaat over de onderwijssectoren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) diende het wetsvoorstel dit jaar in bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft het doel om de Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing te laten zijn voor de onderwijssectoren. Lees het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs.

6. Minisymposium: de Wnra op weg naar de werkvloer

Om het moment van indiening van de aanpassingswetgeving te markeren, kwamen ruim 50 bezoekers op 5 juli 2018 bijeen bij het minisymposium ‘Verder met de Wnra’. Drie panelleden bespraken samen met de zaal een drietal stellingen. Thema’s waren daarbij ontslag, geschillen, de gelijkwaardigheid tussen werkgever en -nemer, maar ook kansen op de cao-tafel. Lees het verslag: Minisymposium: Wnra op weg naar concretisering en werkvloer’.

7. De Wnra in de praktijk: teams in Rotterdam, Utrecht en Noord-Brabant vertellen

Hoe gaat het in de praktijk? We spraken met een aantal mensen die zich bezighouden met de implementatie van de Wnra. Lees hoe de gemeente Utrecht samenwerkt binnen de G4 en hoe Noord-Brabant de Wnra zowel juridisch-technisch als gevoelsmatig en cultureel benadert. Karin Barendse, projectleider Wnra bij de gemeente Rotterdam, deelt hoe zij de implementatie opbouwt.

8. Nieuwe werkgeversvereniging voor sector waterschappen (Unie van Waterschappen)

De waterschapssector heeft sinds 6 december een nieuwe werkgeversvereniging, de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). Deze vereniging zal vanaf 1 januari 2019 gaan werken aan een nieuwe, moderne cao voor de waterschappen en gelieerde organisaties. En neemt daarmee de werkgeverstaken over van de Unie van Waterschappen. Lees meer in het nieuwsbericht van de UvW. Ook interviewden we voorzitter Toine Poppelaars.

Blijf op de hoogte!

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met de laatste artikelen en updates. Meld u aan voor de nieuwsbrief.