Hoe gaat het met de aanpassingswetgeving voor de Wnra?

De Wnra is op 28 maart 2017 bekrachtigd tot wet. Maar de wet kon niet meteen worden ingevoerd. Er moeten namelijk een groot aantal bestaande wetten en regelingen voor aangepast worden. In het voorjaar van 2017 is gestart met het schrijven van teksten voor deze zogenoemde aanpassingswetgeving. Hoe gaat dat proces en wat is de status?

Dit proces loopt voorspoediger dan verwacht. De planning was dat de aanpassingswetgeving in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer zou gaan, maar dat is het najaar van 2018 al gebeurd. De schriftelijke behandeling van het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra is op 21 maart 2019 afgerond. Op 28 maart 2019 aanvaardde de Tweede Kamer dit wetsvoorstel als hamerstuk. Over dit wetsvoorstel is in de Tweede Kamer geen mondeling debat gevoerd en er zijn ook geen amendementen of moties ingediend. Vervolgens behandelt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen.

Verwachte planning

De huidige verwachting is dat de Eerste Kamer het voorstel voor de Aanpassingswet Wnra in het voorjaar van 2019 aanvaardt. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zal de aanpassingswetgeving bekrachtigd worden en gepubliceerd worden in het Staatsblad. De datum van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit bepaald.De Wnra treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking.

Het hele proces en de voortgang hiervan ziet er als volgt uit:

Visual Route Wetgeving

Meer weten over het maken van (nieuwe) wetten?

Zie hier een gedetailleerde uitleg over hoe een wet tot stand komt.