Boostsessie ontslagrecht voor vakbonden en werkgevers

Op 9 januari en 5 februari 2019 heeft het Wnra-team van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee “Boostsessies Ontslagrecht” georganiseerd voor vakbonden en verschillende overheidswerkgevers, uit diverse sectoren.

Beeld: Pixabay

Tijdens deze “Boostsessies” nam professor mr. Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de aanwezigen mee in de wondere wereld van het private ontslagrecht. Hij behandelde de ontslaggronden uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:669, derde lid, onderdelen a tot en met h) en vergeleek die met de bestaande (bestuursrechtelijke) ontslaggronden. Daarbij ging hij ook in op ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel “Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)” dat onlangs de Tweede Kamer is gepasseerd en nu in de Eerste Kamer ligt. Zo wordt met de Wet arbeidsmarkt in balans een nieuwe ontslaggrond, de combinatiegrond (ook wel i-grond, of cumulatiegrond genoemd) geïntroduceerd.

Onderwerpen rond ontslag

Professor Houweling vertelde een gestructureerd verhaal waarbij onderwerpen als bedrijfseconomisch ontslag, de ketenregeling, de transitievergoeding en de cao-ontslagcommissie werden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er was volop gelegenheid voor vakbonden en werkgevers om in de eigen sessie vragen te stellen en van die mogelijkheid werd goed gebruik gemaakt. De deelnemers gaven aan dat zij de boostsessies als zeer nuttig en waardevol hebben ervaren. Ook meer weten over ontslaggronden? Bekijk de pagina Ontslag.