21 november 2019: Landelijk Arbeidsrechtcongres “LabourLawLands 2019”

Wilt u collega's en vakgenoten ontmoeten en ervoor zorgen dat uw organisatie goed is voorbereid op de Wnra? Kom dan naar het landelijk arbeidscongres op 21 november!

business event
©Pixabay

Op donderdag 21 november 2019 vindt het grootste en belangrijkste Nederlandse arbeidsrechtcongres van 2019 plaats. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de door minister Koolmees ingestelde commissie “Regulering van werk” komen op dit congres aan bod. Organisatoren zijn de VNG en verschillende verenigingen voor arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Veel organisaties (UWV, Rechterlijke Macht, VNG, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, en de vakbonden) zijn betrokken en leveren een bijdrage.

Wat kunt u verwachten?

Dit congres is bedoeld voor HR-adviseurs, managers, bestuurders van overheden, beleidsmakers, advocaten, vakbondsvertegenwoordigers, juristen en rechters. Het congres krijgt een festivalopzet met voor elk wat wils. Zo komen er workshops, masterclasses, een debat en een spetterend avondprogramma.

Save the date!

Meer informatie over dit congres volgt in de nieuwsbrief en op onze website. Noteer de datum alvast in uw agenda: donderdag 21 november, locatie De Fabrique, Utrecht.