Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.

De Aanpassingswet Wnra regelt dit proces voor formele wetgeving. De wet is vandaag als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. Hierna volgt alleen nog bekrachtiging door de Koning en publicatie van de wet in het Staatsblad. Door de aanvaarding van de Aanpassingswet Wnra is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te kunnen laten treden.

Bron: Rijksoverheid.nl

Stand van zaken: aanpassingswetgeving

In de infographic hieronder ziet u de voortgang van het wetsproces (laatst ge├╝pdatet op 29 mei 2019).

Deze figuur hierboven geeft de voortgang van het wetsproces weer. Dit zijn verschillende stappen en de huidige status. De Wnra is in werking getreden. Meer informatie over het wetsproces vind u hier.

Meer weten over het wetstraject?

Lees meer over de Aanpassingswetgeving en het wetstraject voor invoering van de Wnra.