Essay over operatie Wnra: ‘the devil is in the details’

Voor het congres ‘De normale ambtenaar’ van Binnenlands Bestuur op 18 april 2019 beschouwde Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij BZK, het beleids- en uitvoeringsproces rond de Wnra in een essay. Zij stelt: er is grote rust in dit enorme uitvoeringsproces, en dat is eigenlijk opmerkelijk.

Marieke van Wallenburg

Met de komst van de Wnra wijzigt het stelsel. Het is volgens Marieke belangrijk dat medewerkers hier zo min mogelijk van merken, maar voor de wetgever en overheidswerkgevers is er wel werk aan de winkel. Er moeten wetten worden gewijzigd, cao’s worden afgesloten en de rechtspositie van zowel ambtenaren die onder de Wnra vallen als van uitgezonderde groepen moet geborgd blijven.

In het essay wordt de lezer eerst meegenomen door een deel van de “normaliseringsgeschiedenis”.  Vervolgens wordt vanuit de coördinerende rol van BZK ingegaan op de invoering van de Wnra, hoe BZK iedereen – werkgevers, bonden, uitvoeringsinstanties – betrekt. Tot slot wordt stilgestaan bij de invoering van de Wnra binnen de Rijksoverheid. De rode lijn van het essay is steeds: hoe zorgen alle betrokkenen gezamenlijk ervoor dat de invoering - per januari 2020 - zo soepel mogelijk verloopt?

Download het essay

Het hele essay lees je hier: De Normalisering: het beleid en de uitvoering (pdf)