Bijeenkomsten in Utrecht en Den Haag voor nieuwe overheidswerkgevers en voor zelfstandige bestuursorganen

Afgelopen maand vonden twee informatiebijeenkomsten plaats over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De eerste vond plaats op 9 mei 2019 in Utrecht, en was bedoeld voor nieuwe overheidswerkgevers. De tweede vond plaats op 13 mei 2019 in Den Haag, en was bedoeld voor de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).

Bijeenkomst voor nieuwe overheidswerkgevers

Op 9 mei 2019 heeft het Wnra-team van het ministerie van BZK een bijeenkomst georganiseerd in Utrecht voor nieuwe overheidswerkgevers (zoals UWV, DNB, SVB). Wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking treedt, komen er nieuwe overheidswerkgevers bij. Tijdens deze bijeenkomst is het wetstraject toegelicht. Daarna is ingezoomd op de veranderingen die de Wnra voor de nieuwe overheidswerkgevers met zich meebrengt. Dat zijn vooral veranderingen op integriteitsgebied. Zo worden de werknemers van de nieuwe overheidswerkgevers straks ambtenaren en zullen zij de eed of de belofte moeten afleggen. De bijeenkomst was goed bezocht en er ontstond een levendige discussie aan tafels. Bekijk de veelgestelde vragen van nieuwe overheidswerkgevers.

Bijeenkomst voor publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Op 13 mei 2019 vond er in Den Haag een bijeenkomst plaats voor de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) met eigen rechtspersoonlijkheid die vanaf 1 januari 2020 verplicht de Rijkscao moeten gaan toepassen. Tijdens deze bijeenkomst zijn twee onderwerpen uitgelicht: het schrijfproces van de Rijkscao en de veranderingen op integriteitsgebied door de Wnra. Ook deze bijeenkomst was goed bezocht. De deelnemers gaven aan de bijeenkomst als nuttig en waardevol te hebben ervaren. Bekijk de veelgestelde vragen van zbo’s.

Ook is een interactieve poster voor zbo’s beschikbaar. Deze poster is bedoeld voor HR-adviseurs en managers en beschrijft de belangrijkste aandachtspunten en acties voor een soepele invoering van de Wnra. Bekijk de interactieve poster voor zbo's.