Interactieve poster voor zbo's die de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren toepassen

Bent u HR-adviseur of manager bij een publiekrechtelijke zbo met eigen rechtspersoonlijkheid dat de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren toepast? Dan kan deze poster helpen!

In de link hieronder vindt u een interactieve poster met de belangrijkste aandachtspunten en acties voor een soepele invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze poster kan ondersteuning bieden bij de implementatie van de Wnra binnen uw organisatie.

Download de volledige poster hier!