Werkgevers delen aanpak Wnra in personeels- en salarissystemen

Op 4 juli 2019 vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst plaats voor overheids- en onderwijswerkgevers. Thema van de middag was de impact van de Wnra op personeels- en salarissystemen.

Bijeenkomst P&O systemen juni 2019

De Universiteit van Amsterdam (UvA), het Regius College in Schagen en P-Direkt (BZK) presenteerden tijdens deze middag hun aanpak rond dit thema. Daarbij werden vragen gesteld als: hoe richt je een proces in voor het tekenen van arbeidsovereenkomsten? Hoe ga je om met werknemers die weigeren een arbeidsovereenkomst te tekenen? Als de werkgever kiest voor het versturen van een informerende brief in plaats van arbeidsovereenkomsten, wat staat er dan in die brief en hoe komt die tot stand? Ook kwamen hele praktische vragen aan de orde, zoals: is er een rekentool voor het berekenen van de transitievergoeding?

Impact en werkdruk

Geconstateerd werd dat de Wnra vooral impact heeft op de trajecten van indiensttreding en ontslag. En dat er veel werk zit in het omzetten van terminologie in processen en systemen (aanstelling wordt arbeidsovereenkomst, bestuursrecht wordt privaatrecht). 

Overlap tussen onderwijs en overheid

Na de presentaties werd er aan twee tafels doorgesproken over de aanpassingen die nodig zijn vóór 1 januari 2020. Hierbij kwam naar voren dat er bij de onderwijswerkgevers deels dezelfde maar ook deels andere vraagstukken spelen dan bij de overheidswerkgevers. Het was een interactieve bijeenkomst met veel vragen en discussie vanuit de zaal. De deelnemers gaan een aantal zaken met elkaar delen en er is duidelijk behoefte aan onderling contact.