Oproep: input of belangstelling voor een bijeenkomst over de Wnra en personeels- en salarissystemen?

Meer weten over de impact van de Wnra op personeels- en salarissystemen? Of heeft u de eerste bijeenkomst gemist? Weet u een mooie locatie? Laat het ons weten!

Op 4 juli 2019 vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst over de impact van de Wnra op
personeels- en salarissystemen plaats voor overheids- en onderwijswerkgevers
. Meerdere
deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven behoefte te hebben aan een volgende
netwerkbijeenkomst over dit thema in het najaar.

Heeft u als werkgever interesse in het bijwonen van deze vervolgenbijeenkomst, laat het dan
weten via postbuswnra@minbzk.nl. Ook zijn wij nog op zoek naar een geschikte locatie voor de
bijeenkomst. Mocht u centraal in het land gelegen binnen uw organisatie een zaal tot uw
beschikking hebben die u af wilt staan voor de bijeenkomst dan horen wij dat ook graag. Ook
komen wij graag met u in contact als u een inhoudelijke bijdrage wilt leveren tijdens de
bijeenkomst.