Ingang Wnra definitief op 1-1-2020

Het is nu definitief: op 1 januari 2020 gaat de Wnra in. Het inwerkingtredingsbesluit is op 6 november 2019 bekendgemaakt in het Staatsblad.

Beeld: Unsplash

Wat regelt dit besluit?

Dit besluit regelt dat op 1 januari 2020 in werking treden:

  1. de Wnra zelf (met uitzondering van enkele bepalingen die al eerder in werking zijn getreden);
  2. de Aanpassingswet Wnra;
  3. het Aanpassingsbesluit Wnra;
  4. het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Sommige onderdelen zijn al eerder ingegaan

Enkele artikelen van de Wnra zijn al eerder in werking getreden. Dat geldt voor de artikelen VI en X van de Wnra. Voor artikel VI van de Wnra is deze datum bepaald op 1 november 2019. Partijen bij cao’s van overheidswerkgevers kunnen hun cao’s daardoor vanaf 1 november 2019 bij het ministerie van SZW aanmelden. Het is dan mogelijk dat deze cao’s per 1 januari 2020 ingaan. Artikel X van de Wnra is al met ingang van 29 maart 2017 in werking getreden. Op grond van deze bepaling golden wettelijke overlegverplichtingen met de vakcentrales niet voor de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wnra zelf en de daarvoor tot stand gebrachte invoerings- en aanpassingswet- en regelgeving.

Nog een inwerkingtredingsbesluit

Op 6 november 2019 is nog een inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad bekendgemaakt. Dat besluit regelt dat aanpassingen in rijksregelgeving aan de invoering van de Wnra per 1 januari 2020 ingaan. Het gaat hierbij om:

  1. de Rijkswet van 30 januari 2019 waarbij de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet zijn aangepast in verband met de invoering van de  normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 56);
  2. het Besluit van 6 september 2019, waarbij het Besluit Kapittel voor de civiele orden, het  Besluit paspoortgelden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie zijn  aangepast in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Stb. 2019, 303).

Regelgeving onderwijs

Verder is regelgeving van onderwijs aangepast om de Wnra te kunnen invoeren. De wet die technische aanpassingen in onderwijswetten bevat om de Wnra in te kunnen voeren is op 7 november 2019 in het Staatsblad bekendgemaakt. Deze wet regelt ook dat openbaar onderwijspersoneel niet meer onder de Ambtenarenwet 2017 valt.

Op 7 november 2019 is daarnaast het besluit in het Staatsblad bekendgemaakt waarbij algemene maatregelen van bestuur zijn aangepast vanwege de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs.

Het is de bedoeling dat de aanpassingen in de regelgeving van onderwijs ook op 1 januari 2020 ingaan. Bekendmaking van het definitieve besluit daarover in het Staatsblad volgt zo snel mogelijk.