Meld uw cao tijdig aan bij het ministerie van SZW

Wilt u als overheidswerkgever op 1 januari 2020 een geldige privaatrechtelijke cao hebben? Zorg dan voor aanmelding van uw cao bij het ministerie van SZW vóór maandag 16 december 2019 12.00 uur.

Computerend persoon

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dan vervallen de huidige rechtspositieregelingen zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en CAR-UWO. Het private arbeidsrecht gaat gelden voor ambtenaren en overheidswerkgevers. (Privaatrechtelijke) cao’s komen in de plaats van de huidige rechtspositieregelingen.

Toetsing voor in werking treden cao

Een (privaatrechtelijke) cao is pas rechtsgeldig als die eerst is aangemeld bij de minister van SZW. Dat is geregeld in artikel 4 van de Wet op de loonvorming. De aanmelding moet gebeuren door of namens een partij die de cao heeft afgesloten (werkgever(s) en/of vakbond(en)). Het ministerie van SZW toetst of uw cao en de statuten van de cao-partijen voldoen aan de wettelijke vereisten. Als dat zo is, krijgt u een kennisgeving van ontvangst van uw cao. Daarna kan de cao in werking treden.

Voor cao’s die vóór maandag 16 december 2019 12.00 uur zijn aangemeld, kan het ministerie van SZW nog voor 1 januari 2020 een kennisgeving van ontvangst toesturen. Daarvoor geldt de voorwaarde dat de cao voldoet aan alle wettelijke vereisten. Indien een cao na deze datum wordt ingediend, kan de verzending van de kennisgeving van ontvangst voor 1 januari 2020 niet worden gegarandeerd.