Handreiking: invulling geven aan integriteit na 2020

Speciaal voor decentrale overheden stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking over integriteit op. Dit thema riep veel vragen op. Deze handreiking is een aanvulling op eerdere instrumenten en handreikingen van het IPO, VNG en Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw).

Sfeerbeeld van een boek bij het artikel over de handreiking integriteit
Beeld: Pixabay

In de handreiking vind je bijvoorbeeld informatie over de verplichtingen rond integriteit voor werkgevers én ambtenaren in de oude en nieuwe situatie. Je vindt er opties om de vorm van het integriteitsbeleid openbaar te maken, die vrij is. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld van de gemeente Haarlemmermeer, die een infographic maakte. Ook worden hulpmiddelen bij het schrijven van een personeelshandboek genoemd.

Download hier de handreiking over integriteit

Bijlagen

Ook sloten de makers van deze handreiking vier bijlagen bij: