De vlucht van de Wnra in 2019: lees het jaaroverzicht!

De tijd vliegt, en 2019 ligt alweer grotendeels achter ons. Het was een belangrijk jaar voor de Wnra, niet alleen werd het wetsproces afgerond, de ingangsdatum definitief, maar ook kwam het erop aan voor projectleiders Wnra en werkgevers met de voorbereidingen voor 1-1-2020. Laten we samen terugblikken op het afgelopen jaar!

1. Rappe ontwikkelingen in het wetsproces én 1-1-2020 is definitief

In 2019 waren er veel ontwikkelingen rondom de Wnra-wetgeving en die van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een wet die raakt aan de Wnra. Op 16 mei werd de aanpassingswetgeving die nodig is voor de invoering van de Wnra in het Staatsblad gepubliceerd. Op 28 mei werd ook de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen door Eerste Kamer en in oktober werden een aantal amvb’s die cruciaal waren voor het ingaan van de Wnra, bekendgemaakt in het Staatsblad. Begin november kwam het verlossende bericht: de Wnra gaat definitief in op 1-1-2020.

2. LabourLawLands trekt ruim 2000 bezoekers

In 2019 maakten we ons op voor het grootste arbeidsrecht-evenement tot nu toe: LabourLawLands. De organisatie lag in handen van het VNG congresbureau, samen met partners als het UWV, VAAN, de Vereniging Ambtenaar & Recht, Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging Jonge Arbeidsrechtadvocaten. Met 2000 bezoekers, 130+ sprekers, 80 workshops, 4 podia en een grote informatiemarkt bood het festival een groot inhoudelijk én vermakelijk programma. Lees ook ons verslag: ‘Arbeidsrecht in festivalvorm: LabourLawLands 2019 trekt ruim 2000 bezoekers’.

3. Netwerkbijeenkomsten voor werkgevers

Dit jaar stond overigens bol van de bijeenkomsten voor overheidswerkgevers. Op 9 januari en 5 februari gingen twee boostsessies verder in op het ontslagrecht, speciaal voor vakbonden en verschillende werkgevers. Op 9 mei kwamen nieuwe overheidswerkgevers bijeen in Utrecht voor een netwerkbijeenkomst, en zbo’s op 13 mei in Den Haag met hetzelfde doel. Op 11 juni gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een update rond alle communicatie over de Wnra, maar ging ook met de zaal in gesprek over allerlei dilemma’s. Op 4 juli stond het thema ‘personeels- en salarissystemen’ centraal in een bijeenkomst in Utrecht, en in de follow-up op 21 oktober vertelden SSC-ONS en de gemeente Amsterdam over hun aanpak rond dit thema. Lees meer in het verslag van deze netwerkbijeenkomst.

4. Interviews met praktijkervaringen van Luchtverkeersleiding Nederland en SSC-ONS

Deze maand kon je nog lezen hoe Maria Boes van SSC-ONS  voor allerlei overheidswerkgevers helpt om de personeelssystemen gezamenlijk klaar te stomen voor de nieuwe rechtspositie. Zij grijpen dit gelijk aan als een kans voor modernisering en digitalisering! Eerder dit jaar spraken we met Bert Harperink van Luchtverkeersleiding Nederland in het artikel ‘Wnra als startpunt voor modernisering’. Hoe pakt deze zbo de voorbereidingen voor de Wnra aan? Ook zij zien kansen voor modernisering, bijvoorbeeld van uitvoeringsregelingen.

5. Integriteit: voorbeelden en een handreiking

Ook was 2019 het jaar van de voorbereidingen op een nieuw integriteitsbeleid voor alle overheidswerkgevers. De regels staan voortaan in de wet, maar elke organisatie legt de invulling en afspraken over de toepassing ervan vast in een eigen beleid. Over het thema integriteit waren nog veel vragen. Daarom vind je in de handreiking Integriteit informatie over de precieze verplichtingen, handige opties voor de vorm van het integriteitsbeleid en praktische voorbeelden en hulpmiddelen. Zo kun je bijvoorbeeld het jaarverslag integriteit van de gemeente Haarlemmermeer bekijken.

6. Hot item: transitievergoeding

Ook zien we vaak vragen voorbij komen over de transitievergoeding. Tellen eerdere aanstellingen mee? Hoe zit het met de ketenregeling? Hoe zorgen we dat dat de transitievergoeding voor het juiste doel wordt gebruikt? Dit was een van de thema’s op LabourLawLands, maar je kunt ook meer lezen in het artikel ‘Overgangsrecht Wnra verduidelijkt – over eerdere aanstellingen, de transitievergoeding en de ketenregeling’.

7. Handige tools van anderen

Dit jaar stond actie centraal: arbeidsovereenkomsten afsluiten, P&S-systemen aanpassen en medewerkers informeren... Verschillende koepels en organisaties deelden hun voorbeelddocumenten en tips. Zo boden IPO en het Rijk een stappenplan en schrijfwijzer voor het maken van een personeelshandboek. En vanuit de VNG en de Vereniging werken voor waterschappen kwamen tips, stappenplannen en modellen voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten. Dank voor het delen!

8. Interactieve poster voor zbo's

Ook werd dit jaar hard gewerkt aan meer informatie voor zbo’s. Niet alleen tijdens netwerkbijeenkomsten, maar ook in meer netwerkvorming én concrete middelen. Deze interactieve poster is bijvoorbeeld speciaal bedoeld voor publiekrechtelijke zbo’s met eigen rechtspersoonlijkheid die de arbeidsvoorwaarden van het Rijk volgen.

9. Essay Marieke van Wallenburg

Op 18 april nam Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij Binnenlandse Zaken) het publiek van congres ‘De normale ambtenaar’ mee in het proces van de Wnra. Wat wijzigt er nu echt? Waarom bestaat er op sommige plekken onrust? En hoe zorgen we samen dat de invoering van de wet zo soepel mogelijk verloopt? Je leest het in haar essay ‘De Normalisering: het beleid en de uitvoering’.

10. Wnra Community gelanceerd

Uit de netwerkbijeenkomsten bleek dat projectleiders Wnra en werkgevers het nuttig vonden om ervaringen, tips en documenten uit te wisselen. Daarom startten we de Wnra community op LinkedIn: voor en door professionals die zich bezighouden met de implementatie van de Wnra. Lees meer en word lid!