Enquête wnra.nl: meesten ronden implementatie af

Dit voorjaar bevroegen we de bezoekers en communityleden van wnra.nl om hun informatiebehoefte in een korte enquête. Net als voorgaande jaren wilden we toetsen welke informatie onze bezoekers nodig hebben en welke vragen nog onbeantwoord blijven. Een handjevol respondenten hielpen ons met hun mening. De informatiebehoefte lijkt klein en specifiek. Lees verder voor een samenvatting van onze bevindingen.

Onze bezoekers gaven veelal aan de implementatie van de Wnra af te ronden of al klaar te zijn. Zbo’s met specifieke situaties of veiligheidsregio’s (daarvoor geldt de Wnra nog niet) gaven aan nog wel wat informatie te kunnen gebruiken. Ook restten sommigen nog hele specifieke vragen.

Onderwerpen

Gevraagd naar de onderwerpen waar mensen interesse in hebben of informatie over zoeken, liepen de antwoorden erg uiteen. De meest genoemde onderwerpen waren de cao, (interne) communicatie, de individuele arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding. Respondenten gaven aan vooral te zoeken naar informatie over de aanpassingen voor werkgevers en naar hulpmiddelen voor implementatie.

Interesse van respondenten per onderwerp

Interesse van respondenten per onderwerp
Aantal
Opleidingen3
Aanp. p-systemen3
Cao4
(interne) communicatie5
iao5
Eed3
Mandaat1
Transitievergoeding5
Overgangsrecht2
Aanp. regelingen3
Brontabel als csv (163 bytes)

Bron van informatie en kennis delen

Meer dan de helft van de respondenten gaf aan gezochte informatie te hebben kunnen vinden op Wnra.nl. Ruim 16% was neutraal en 26% was het daarmee oneens. Ook blijken vakgenoten elkaar te helpen en is Google ook een nuttige bron. In het onderzoek vroegen we daarnaast  in een steekproef onder communityleden van de LinkedIngroep wat hun doel was van hun lidmaatschap. Zij gaven aan hun (kennis)netwerk te willen uitbreiden en informatie of ervaringen uit te willen wisselen. Bovendien bleken de meeste leden een HR-achtergrond te hebben (28%), 14% jurist te zijn, werkt 15% van de leden bij een gemeente en 13% bij een ministerie.

Opvolging

De Wnra is ingegaan voor de meeste organisaties en deze website beoogt zoveel mogelijk informatie te delen die helpt bij de implementatie van de wet en de afronding daarvan. Ook hebben koepelorganisaties aanvullende informatie en in hele specifieke gevallen kunnen vakgenoten elkaar om hulp vragen. Omdat deze website medio 2020 niet langer geüpdatet zal worden, zetten wij een Wnra community op. Hier kunnen werkgevers en implementeerders van de Wnra terecht met vragen of goede voorbeelden.