Laatste nieuwsbrief en Wnra.nl statisch

De Wnra is voor de meeste organisaties ingegaan, de implementatie veelal succesvol afgerond of in de laatste fase. Hoewel sommige organisaties nog bezig zijn of pas later onder de wet vallen, rondt het Wnra-team bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het werk af. Daaronder valt ook het bijhouden van de website. Gaat dit alles verloren? Zeer zeker niet! Lees in dit artikel waar u straks terecht kunt voor informatie.

Wnra.nl en nieuwsbrief

De website wnra.nl zal nog lange tijd in de lucht blijven. Dan kunt u de informatie en downloads gewoon nog raadplegen. Echter zal er geen nieuws meer worden toegevoegd en blijft de informatie statisch: ongewijzigd – tenzij er onjuistheden blijken te staan. Tot slot verschijnt in mei 2020 de allerlaatste nieuwsbrief.

Koepels en werkgeversorganisaties

Sectorspecifieke informatie kunt u het beste opvragen of vinden bij de koepel of werkgeversorganisatie van uw sector. Zo biedt de VNG veel online informatie en handige hulpmiddelen, biedt ook het IPO Wnra-informatie en richtte de Unie van Waterschappen de werkgeversorganisatie Vereniging Werken voor Waterschappen op.

De postbus wordt een community!

Waar u misschien gewend bent om in de digitale pen te klimmen per e-mail, kunt u straks terecht op LinkedIn. In de Wnra community helpen vakgenoten, HR-professionals, juristen en andere Wnra-deskundigen in het veld elkaar met specifieke vragen of ervaringen. Word snel lid en stel hier uw vraag.

Kortom: ook al stopt wnra.nl met het plaatsen van nieuwe informatie, we zijn er nog voor elkaar via andere platformen, organisaties en de community!