Nieuwsoverzicht - Nieuws

72 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Ingang Wnra definitief op 1-1-2020

Het is nu definitief: op 1 januari 2020 gaat de Wnra in. Het inwerkingtredingsbesluit is op 6 november 2019 bekendgemaakt in het ...

Nieuwsbericht | 08-11-2019 | 16:56

Besluiten (amvb’s) Wnra bekend

Het Aanpassingsbesluit Wnra (Stb. 313) en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 (Stb. 346) zijn kort geleden bekendgemaakt in ...

Nieuwsbericht | 22-10-2019 | 10:54

Wettelijke verplichting afleggen verantwoording over integriteitsbeleid verandert

Vanaf 2020 moeten overheidswerkgevers jaarlijks een verantwoording over het door hen gevoerde integriteitsbeleid openbaar maken. ...

Nieuwsbericht | 07-10-2019 | 14:15

Stand van zaken cao’s Rijk en decentrale overheden

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra treedt op 1 januari 2020 ...

Nieuwsbericht | 04-10-2019 | 11:35

Wnra en Wab centraal tijdens LabourLawLands 2019

Wat weet u over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? Heeft u nog vragen ...

Nieuwsbericht | 26-09-2019 | 16:16

Heeft u medewerkers die ook over de grens werken?

Bent u een nieuwe overheidswerkgever of werkgever in het openbaar onderwijs en heeft u medewerkers die in een andere EU-lidstaat ...

Nieuwsbericht | 26-09-2019 | 15:55

Video: ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid na de Wnra

Vanaf 2020 valt een ambtenaar automatisch onder het private arbeidsrecht. Dan gaat ook hetzelfde ontslagrecht gelden als voor ...

Nieuwsbericht | 04-09-2019 | 11:14

Meer bekend over arbeidscongres Labour Lawlands op 21 november

Op donderdag 21 november 2019 vindt het grootste en belangrijkste Nederlandse arbeidsrechtcongres van 2019 plaats. De Wet ...

Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 12:36

Oproep: input of belangstelling voor een bijeenkomst over de Wnra en personeels- en salarissystemen?

Meer weten over de impact van de Wnra op personeels- en salarissystemen? Of heeft u de eerste bijeenkomst gemist? Weet u een ...

Nieuwsbericht | 02-09-2019 | 15:38

Vernieuwde website SZW en gewijzigde besluiten voor aanmelding van cao’s en toetsingskader AVV

Online cao’s aanmelden of verzoeken om algemeen verbindendverklaring (avv-verzoeken) indienen? Vanaf 2 juli 2019 kunnen ...

Nieuwsbericht | 16-07-2019 | 13:33