Nieuwsoverzicht - Nieuws

70 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Wettelijke verplichting afleggen verantwoording over integriteitsbeleid verandert

Vanaf 2020 moeten overheidswerkgevers jaarlijks een verantwoording over het door hen gevoerde integriteitsbeleid openbaar maken. ...

Nieuwsbericht | 07-10-2019 | 14:15

Stand van zaken cao’s Rijk en decentrale overheden

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra treedt op 1 januari 2020 ...

Nieuwsbericht | 04-10-2019 | 11:35

Wnra en Wab centraal tijdens LabourLawLands 2019

Wat weet u over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)? Heeft u nog vragen ...

Nieuwsbericht | 26-09-2019 | 16:16

Heeft u medewerkers die ook over de grens werken?

Bent u een nieuwe overheidswerkgever of werkgever in het openbaar onderwijs en heeft u medewerkers die in een andere EU-lidstaat ...

Nieuwsbericht | 26-09-2019 | 15:55

Video: ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid na de Wnra

Vanaf 2020 valt een ambtenaar automatisch onder het private arbeidsrecht. Dan gaat ook hetzelfde ontslagrecht gelden als voor ...

Nieuwsbericht | 04-09-2019 | 11:14

Meer bekend over arbeidscongres Labour Lawlands op 21 november

Op donderdag 21 november 2019 vindt het grootste en belangrijkste Nederlandse arbeidsrechtcongres van 2019 plaats. De Wet ...

Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 12:36

Oproep: input of belangstelling voor een bijeenkomst over de Wnra en personeels- en salarissystemen?

Meer weten over de impact van de Wnra op personeels- en salarissystemen? Of heeft u de eerste bijeenkomst gemist? Weet u een ...

Nieuwsbericht | 02-09-2019 | 15:38

Vernieuwde website SZW en gewijzigde besluiten voor aanmelding van cao’s en toetsingskader AVV

Online cao’s aanmelden of verzoeken om algemeen verbindendverklaring (avv-verzoeken) indienen? Vanaf 2 juli 2019 kunnen ...

Nieuwsbericht | 16-07-2019 | 13:33

Hoe nu verder met de formulieren voor het afleggen van ambtseed en –belofte?

Overheidswerkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun ambtenaren de eed of de belofte afleggen. De Ambtenarenwet 2017 ...

Nieuwsbericht | 09-07-2019 | 11:50

Werkgevers delen aanpak Wnra in personeels- en salarissystemen

Op 4 juli 2019 vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst plaats voor overheids- en onderwijswerkgevers. Thema van de middag was de ...

Nieuwsbericht | 08-07-2019 | 11:46