Nieuwsoverzicht - Nieuws

72 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Hoe nu verder met de formulieren voor het afleggen van ambtseed en –belofte?

Overheidswerkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun ambtenaren de eed of de belofte afleggen. De Ambtenarenwet 2017 ...

Nieuwsbericht | 09-07-2019 | 11:50

Werkgevers delen aanpak Wnra in personeels- en salarissystemen

Op 4 juli 2019 vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst plaats voor overheids- en onderwijswerkgevers. Thema van de middag was de ...

Nieuwsbericht | 08-07-2019 | 11:46

Interactieve poster voor zbo's die de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren toepassen

Bent u HR-adviseur of manager bij een publiekrechtelijke zbo met eigen rechtspersoonlijkheid dat de arbeidsvoorwaarden voor ...

Nieuwsbericht | 02-07-2019 | 16:36

Wnra als startpunt voor modernisering

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een bijzondere positie als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen ...

Nieuwsbericht | 01-07-2019 | 10:25

Bijeenkomsten in Utrecht en Den Haag voor nieuwe overheidswerkgevers en voor zelfstandige bestuursorganen

Afgelopen maand vonden twee informatiebijeenkomsten plaats over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De eerste ...

Nieuwsbericht | 05-06-2019 | 16:04

Aanpassingswetgeving Wnra gepubliceerd in Staatsblad

Op 16 mei 2019 zijn de Aanpassingswet Wnra en de Wet tot aanpassing van wetten betreffende de geldelijke voorzieningen van leden ...

Nieuwsbericht | 04-06-2019 | 17:24

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen door Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het ...

Nieuwsbericht | 03-06-2019 | 17:09

Praktijkvoorbeeld Jaarverslag integriteit gemeente Haarlemmermeer 2018

Op grond van de Ambtenarenwet 2017 moeten overheidswerkgevers jaarlijks verantwoording afleggen voor het gevoerde ...

Nieuwsbericht | 29-05-2019 | 10:35

Internetconsultaties Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en Aanpassingsamvb gestart

Op 7 mei 2019 zijn de internetconsultaties over het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en de rijksbrede Aanpassingsamvb van ...

Nieuwsbericht | 07-05-2019 | 17:40

Disciplinaire maatregelen ná de Wnra: hoe zit het?

In het ambtenarenrecht kennen we disciplinaire maatregelen. Als een ambtenaar zich schuldig maakt aan plichtsverzuim kan de ...

Nieuwsbericht | 06-05-2019 | 15:55