Nieuwsoverzicht - Nieuws

54 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Meanderen naar een stevige organisatie en goede cao-afspraken

Toine Poppelaars is dijkgraaf van het waterschap Scheldestromen. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van de Unie van ...

Nieuwsbericht | 02-10-2018 | 08:55

Minisymposium: Wnra op weg naar concretisering en werkvloer

Op 5 juli 2018 vond in Den Haag het mini-symposium ‘Verder met de Wnra’ plaats. De indieners van het wetsvoorstel normalisering ...

Nieuwsbericht | 14-09-2018 | 13:30

Omgaan met geschillen: hoe doet de sector Rijk dat?

Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar ...

Nieuwsbericht | 17-08-2018 | 08:37

Nieuwe bouwsteen voor interne communicatie: Je bent en blijft een ambtenaar

Aan de slag met uw interne communicatie over de Wnra? Gebruik de bouwsteen over de verandering van de rechtspositie: wat betekent ...

Nieuwsbericht | 10-08-2018 | 13:55

Nieuwe overheidswerkgever? Dit moet u nu al weten over de ambtsbelofte of -eed

Als overheidswerkgever bent u verplicht ambtenaren de ambtsbelofte of –eed af te nemen. Ambtenaren zijn verplicht de belofte of ...

Nieuwsbericht | 25-06-2018 | 11:57

Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt ...

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:57

Let op: veranderingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Bent u van plan om een medewerker te ontslaan omdat hij/zij langdurig arbeidsongeschikt is? Als werkgever moet u na de invoering ...

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 11:21

Informatievoorziening aan medewerkers: praktijkvoorbeeld van de UvW

De komende tijd informeert u als werkgever uw medewerkers over de gevolgen van de Wnra. Op de pagina In de praktijk ziet u hoe ...

Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 15:30

Integriteit onder de Ambtenarenwet 2017: wat verandert er?

Wanneer de Wnra in werking treedt, komen de regels over integriteit voortaan alleen nog in de wet te staan. Lees meer over ...

Nieuwsbericht | 24-05-2018 | 12:30

Werkgevers: u kunt media hergebruiken

Werkt u bij een zelfstandige bestuursorgaan (zbo) en wilt u infographics en animaties op deze site hergebruiken voor uw eigen ...

Nieuwsbericht | 23-05-2018 | 13:23