Nieuwsbrief Wnra

Nieuwsbrief voor overheidswerkgevers over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Op deze pagina vindt u de meest recente nieuwsbrieven of kunt u zich aanmelden. Lees ook de edities van vorig jaar: april 2018 t/m februari 2019, maart 2019, mei 2019, juni 2019.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
Incidenteel

6 edities