Nieuwsbrief Wnra

Nieuwsbrief voor overheidswerkgevers over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Op deze pagina vindt u de meest recente nieuwsbrieven of kunt u zich aanmelden. Lees ook de edities van vorig jaar: juni 2019, mei 2019, maart 2019, februari 2019, januari 2019, november 2018 en oktober 2018.

Afzender
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Frequentie
Maandelijks, 10 keer per jaar

1 editie