Nieuwsbrief Wnra | Cao-akkoorden en afleggen verantwoording integriteitsbeleid

Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaan invoeren in hun organisatie. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van recent nieuws en ontwikkelingen op het gebied van de Wnra. Deel deze nieuwsbrief in uw netwerk en stuur hem door naar andere geïnteresseerden!

Wetsvoorstel Wnra onderwijs aanvaard door Eerste Kamer

Op 24 september 2019 heeft de Eerste Kamer het zogenoemde wetsvoorstel “Wnra onderwijs” als hamerstuk (dus zonder stemming) aanvaard. Dat wetsvoorstel bevat de technische wijzigingen in onderwijswetten die nodig zijn om de Wnra te kunnen invoeren. Ook regelt dit wetsvoorstel dat het openbaar onderwijspersoneel niet meer onder de Ambtenarenwet 2017 valt. Diverse pagina’s op www.wnra.nl zijn geüpdatet naar aanleiding van deze informatie.

Wetstraject voor invoering van de Wnra

Sfeerbeeld rond het thema onderwijs

Wnra en Wab centraal tijdens LabourLawLands 2019

Op 21 november 2019 staat het arbeidsrechtcongres o.a. in het teken van de Wnra en Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Tijdens de LabourLawLands Academy leren bezoekers meer over de achtergrond van deze wijzigingen, maar ook zijner meer dan 40 workshops, TED Talks en een grote marktpaats vol collega-professionals en organisaties.

Wnra en Wab centraal tijdens LabourLawLands 2019

Banner LabourLawLands

Stand van zaken cao’s Rijk en decentrale overheden

Sinds 2017 zijn overheidswerkgevers en vakbonden hard aan de slag met de cao's die de huidige rechtspositieregelingen vervangen. Het ene na het andere akkoord valt en de inhoud krijgt vorm. In dit artikel leest u hoe ver de sector Rijk en decentrale overheden zijn in het cao-proces.

Stand van zaken cao’s Rijk en decentrale overheden

Beeld bij artikel over cao's

Heeft u medewerkers die ook over de grens werken?

Na 1 januari 2020 verandert ook de positie van medewerkers in een grensoverschrijdende werksituatie, met name op het gebied van sociale zekerheid. Het zou zomaar kunnen dat sommige werknemers na invoering van de Wnra in een andere EU-lidstaat sociaal verzekerd zijn.

Heeft u medewerkers die ook over de grens werken?

Sfeerbeeld bij het artikel over internationaal werken

Colofon

Deze nieuwsbrief is samengesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt zich hier aanmelden als abonnee. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via postbuswnra@minbzk.nl.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.