Nieuwsbrief Wnra | Draaiboeken voor zbo's en animatie over ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaan invoeren in hun organisatie. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van recent nieuws en ontwikkelingen op het gebied van de Wnra. Deel deze nieuwsbrief in uw netwerk en stuur hem door naar andere geïnteresseerden!

Animatie: ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid na de Wnra

Per 1 januari 2020 verandert het ontslagproces wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe gaat u daarmee om en wat gaat er dan precies gebeuren om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen? Bekijk deze animatie, daarin wordt het stap voor stap uitgelegd.

Video: ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid na de Wnra

LabourLawLands 2019: bent u erbij?

Bent u volop bezig met de overgang naar het nieuwe arbeidsrecht? Kom dan naar het landelijk arbeidscongres op 21 november en ontmoet collega's en vakgenoten! Het programma wordt geleidelijk aan bekend en staat boordevol interessante sprekers en workshops, zoals Kajsa Ollongren en Hans Borstlap, en thema's als de Wet arbeidsmarkt in balans, de Wnra en de commissie Regulering van werk.

Meer bekend over arbeidscongres Labour Lawlands op 21 november

Oproep: heeft u belangstelling voor een bijeenkomst over de impact van de Wnra op personeels- en salarissystemen?

Op 4 juli 2019 vond in Utrecht een netwerkbijeenkomst over de impact van de Wnra op
personeels- en salarissystemen plaats voor overheids- en onderwijswerkgevers. Heeft u de eerste bijeenkomst gemist of wilt u ook meer weten over dit thema? Of weet u misschien een mooie locatie? Laat het ons weten!

Oproep: input of belangstelling voor een bijeenkomst over de Wnra en personeels- en salarissystemen?

Draaiboek en informatie over de Wnra voor zbo's

De pagina "Zbo’s: hoe zit het?" is aangevuld met draaiboeken die behulpzaam kunnen zijn voor publiekrechtelijke zbo’s met eigen rechtspersoonlijkheid bij de invoering van de Wnra.

Zbo's: hoe zit het?

Update Q&A's naar laatste stand van zaken

Met bijvoorbeeld de totstandkoming van de Wet arbeidsmarkt in balans, de Aanpassingswetgeving
Wnra en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is er afgelopen halfjaar veel gebeurd. Dit Q&A-document is nu aangepast op de laatste ontwikkelingen. Met o.a. nieuwe cijfers, griffiekosten, gevolgen voor de onderwijssector en gevolgen voor het ontslagrecht. Dit document kan handig zijn in de communicatie naar medewerkers óf als naslagwerk.

Vraag en antwoord over de Wnra

Colofon

Deze nieuwsbrief is samengesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt zich hier aanmelden als abonnee. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via postbuswnra@minbzk.nl.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.