Contact

Waar kunt u met vragen terecht? Op deze pagina vindt u praktische links en contactinformatie. ​Heeft u sectoroverstijgende vragen of opmerkingen over de website kunt u terecht bij postbuswnra@minbzk.nl

Vragen van medewerkers

Bent u medewerker van een overheidsorganisatie? Voor u verandert er voorlopig nog niets. De invoering van het privaat arbeidsrecht wordt de komende maanden voorbereid. Uw werkgever informeert u er tijdig over.

Vragen van individuele werkgevers

Heeft u als werkgever, P&O'er of arbeidsjurist een sectorspecifieke vraag, bijvoorbeeld over de implementatie, eigen regelgeving of de eigen cao(-processen)? Dan kunt u terecht bij de koepel of werkgeversorganisatie van uw sector. Hieronder vindt u alle contactinformatie.

Gemeenten

Gemeentelijke werkgevers kunnen voor vragen contact opnemen met het informatiecentrum van de VNG via dit vragenformulier of onderstaande contactgegevens: 
E-mail: info@vng.nl
Telefoon: 070-373 8393 .
Website: op www.vng.nl vindt u meer informatie over de Wnra voor gemeenten.

Onderwijs

Provincies

Neem contact op met het IPO via onderstaande gegevens: 
E-mail: wnra@ipo.nl
Op de website vindt u meer informatie over de Wnra voor provincies.

Sector Rijk

Neem contact op via onderstaande gegevens:
E-mail: kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl
Website: Kennispunt nieuwe rechtspositie

Waterschappen

Meer informatie is te vinden binnen uw waterschap (RAP of Workforce/ADP) of bij de werkgeversvereniging: Vereniging Werken voor Waterschappen (www.vwvw.nl). Neem contact op via onderstaande gegevens:
E-mail: iblom@uvw.nl of aguijt@uvw.nl

Zbo's

Zbo’s kunnen met vragen terecht bij het desbetreffende departement waar zij onder vallen. Valt u onder het ministerie van Justitie en Veiligheid dan kunt u terecht bij INR@minvenj.nl. Valt u onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan kunt u terecht bij dienstpostbusINR@minvws.nl. U kunt ook het Zbo-register raadplegen.

Overige werkgevers

U kunt het beste contact opnemen met postbuswnra@minbzk.nl

Uitgezonderde groepen