37 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nieuwsbericht over de Ketenbepaling

Basistekst met uitleg over de Ketenbepaling, bedoeld voor voorlichting aan HR-adviseurs en Leidinggevenden

Brochure | 27-11-2017

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: ketenbepaling

Deze animatiefilm kunt u inzetten om de HR-adviseurs en leidinggevenden in uw organisatie voor te lichten over de...

Video | 27-11-2017

Wanneer zal de Wnra in werking treden? En wat gebeurt er voor die tijd?

De planning is erop gericht dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 in werking zal treden....

Vraag en antwoord

Waarom is besloten de vormgeving van de rechtspositie van ambtenaren aan te passen?

Het gaat erom dat de rechtspositie van ambtenaren en werknemers zoveel mogelijk gelijk is. Dit is vooral een principiële keuze.

Vraag en antwoord

Hoeveel ambtenaren gaan onder de Wnra vallen?

Er gaan meer dan een half miljoen personen onder de nieuwe wet vallen (gebaseerd op cijfers over 2016).

Vraag en antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de Wnra?

Een belangrijk gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is dat de aanstelling van zittende ambtenaren...

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een cao?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst op individueel niveau: een overeenkomst tussen één werkgever en één werknemer.

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord over de Wnra

Gebruik dit overzicht van vragen en antwoorden over de Wnra voor werkgevers als bouwsteen voor uw interne communicatie.

Brochure | 17-11-2017

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst en zijn er minimumvereisten?

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de...

Vraag en antwoord

Gelden er onder de Wnra nog bijzondere regels voor ambtenaren?

Ja, de ambtenaar behoudt een bijzondere status. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft niet tot gevolg dat...

Vraag en antwoord