Landen in het BW met gedrag, integriteit en maatregelen

Met de inwerkingtreding van de Wnra worden zaken op collectieve basis geregeld, ook voor de waterschapssector. Maar hoe ga je om met disciplinaire maatregelen? Een werkgroep vanuit verschillende waterschappen brengt advies uit.