Interactieve poster voor zbo’s die de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren toepassen

In de bijlage treft u een interactieve poster aan voor publiekrechtelijke zbo's met eigen rechtspersoonlijkheid die de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren toepassen. Deze poster is bedoeld voor HR-adviseurs en managers. Op deze poster leest u de belangrijkste aandachtspunten en acties voor een soepele invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).