Overzicht van bepalingen van driekwart dwingend recht uit het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10

Gebruik dit overzicht als hulpmiddel bij het maken van cao-afspraken en het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten.

De overzichten zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van de huidige tekst van het Burgerlijk Wetboek (stand van zaken oktober 2017). De lijsten bevatten een beknopte weergave van wat momenteel in de wet bepaald is. In voorkomende gevallen is het altijd verstandig om de tekst van de actuele wet zelf te raadplegen, bijvoorbeeld via www.overheid.nl.