Interview IPO over WNRA

Gertje van den Brink (provincie Noord-Brabant) en Rianne Becht (Interprovinciaal Overleg) vertellen over de WNRA tijdens het A&O Fondsenfestival in Den Bosch op 10 oktober 2018.

Interview IPO over WNRA

We lopen op schema, en we hebben er in Noord-Brabant ook voor gekozen om het langs twee sporen dus te doen. Dus dat is ten opzichte van andere provincies... Bijzonder is misschien een groot woord, maar wij zetten daar gewoon heel erg op in. Dus er wordt veel mankracht vrijgemaakt, zeg maar, voor het project bij ons.

Wij schrijven challenges uit, zo noemen we dat dan met een populair woord, eh van nou jongens we staan voor de uitdaging dat we alĀ  - we hebben 1200 medewerkers om en nabij - die wij een arbeidsovereenkomst gaan aanbieden waar we graag een handtekening onder zouden zien. En we hebben ons ook als doel gesteld dat iedere medewerker dat ook inderdaad gaat doen en zich daar dan ook goed bij voelt.

En arbeidsvoorwaardelijk verandert er door de omzetting niets; ze blijven ambtenaar, laat dat duidelijk zijn. Dat denken sommige mensen natuurlijk ook wel eens.
Dat klopt. Nee, het blijft gewoon he: Ambtenarenwet is weliswaar niet meer 1929, maar 2017 staat er nu achter. En daar zijn nog steeds aparte dingen geregeld he, over het melden van nevenactiviteiten, ja, dat soort zaken.

Ja, neveninkomsten, integriteit, de ambtseed of de ambtsbelofte blijft ook gewoon, dus in die zin verandert er niks.

Denk aan een subsidieverordening waarin sprake is van de ambtenaar die is aangesteld die besluiten mag nemen om een subsidie wel of niet toe te kennen. Dat is natuurlijk een hele...

Die is niet meer aangesteld!

Nee hij is straks niet meer aangesteld, precies! Dus je zal ook alle andere verordeningen door moeten om te kijken of ze niet moeten wijzigen, of daar niet van dat eenzijdige taalgebruik sprake is.

De grootste uitdaging zit voor ons denk ik toch straks op die arbeidsovereenkomst die wij aanbieden. Daar waar de 2 sporen eigenlijk samenkomen.