Wordt er met de bonden/sociale partners overlegd?

Ja. De minister van BZK heeft tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer toegezegd dat over de wijze van invoering en uitvoering van de nieuwe wet overleg gevoerd zal worden met de bonden.

Daarnaast wordt uiteraard door overheidswerkgevers met de bonden overlegd over de af te sluiten cao’s en de daarin op te nemen arbeidsvoorwaarden.