Hebben de bonden met de Wnra ingestemd?

Nee, omdat er sprake was van een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden was er sprake van een bijzondere situatie.

De Kamerleden hadden gebruik gemaakt van het recht dat de Grondwet aan de Tweede Kamer biedt om zelf een wetsvoorstel in te dienen: een initiatiefwetsvoorstel. Zowel de initiatiefnemers als de minister van BZK vonden dat de verplichting om met de ambtenarencentrales te overleggen en met hen overeenstemming te bereiken over het wetsvoorstel, in deze situatie niet van toepassing was. De ambtenarencentrales waren het hier niet mee eens en hebben zich tot de rechter gewend.

De centrales hebben in een kort geding dat op 3 november 2016 heeft gediend, een op overeenstemming gericht open en reëel overleg met de minister van BZK geëist over het initiatiefwetsvoorstel. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 17 november 2016 de vorderingen van de ambtenarencentrales afgewezen.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23 december 2016 (uitspraak in hoger beroep) het vonnis van de rechtbank bevestigd. De rechter heeft geoordeeld dat er geen overlegverplichting met de bonden geldt over het initiatiefwetsvoorstel. Lees ook de volledige uitspraak op rechtspraak.nl. De bonden zijn niet in cassatie gegaan tegen deze uitspraak (zie de pagina Procesrecht, bezwaar en beroep voor de betekenis van het woord cassatie).