Hoe worden de invoeringskosten van de nieuwe wet betaald?

De kosten worden door de departementen en sectoren (overheidswerkgevers) ingepast binnen de eigen begroting.

De baten vallen ook aan hen toe. Dit is in lijn met hetgeen het kabinet en de initiatiefnemers van het wetsvoorstel tijdens de parlementaire behandeling hebben gesteld.